Την Πέμπτη 6/7/2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης συνάντηση για το έργο «Προσαρμογή υφιστάμενων γεωργικών πρακτικών στην κοιλάδα του Νέστου μέσω Αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τηλεπισκόπησης για την προστασία του περιβάλλοντος», με ακρωνύμιο Digicotton και κωδικό ΠΣΚΕ Μ16ΣΥΝ2-00218. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ε.Α.Σ. Καβάλας, στην περιοχή Χρυσούπολη Καβάλας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους συμπράττοντες φορείς του έργου, μεταξύ των οποίων η υποδιευθύντρια του συνεταιρισμού Ε.Α.Σ. Καβάλας Αναστασιάδου Μαρία, ο γεωπόνος Χατζηγιαννάκος Δημήτρης, ο Ιωακείμ Χοροζίδης υπεύθυνος συστημάτων και οι παραγωγοί βαμβακιού Σκανδάλης Βασίλης, Τσίγγας Γιώργος και Χαιτίδου Δήμητρα, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Από τον Ε.Κ.ΕΤ.Α. παρόντες ήταν οι ερευνητές Μανάκος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Χρήστος και Κατσίκης Λευτέρης και από την εταιρεία foodstandrard η γεωπόνος της εταιρείας Φυτώκα Φαίδρα.

Οι παρευρισκόμενοι παραγωγοί βαμβακιού και το διοικητικό προσωπικό του συνεταιρισμού είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, μεταξύ των οποίων τεχνικές πληροφορίες εγκατάστασης του server αλλά και τις πιθανές θέσεις τοποθέτησης του μετεωρολογικού σταθμού. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις καλλιέργειες τους οι παραγωγοί καθώς και τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζουν.

Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου, μεταξύ των οποίων ο χρόνος λήψης των δορυφορικών εικόνων συνδυαστικά με τις καλλιεργητικές ανάγκες και τον κύκλο ζωής του βαμβακιού. Οι παραγωγοί χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα χρήσιμη την πραγματοποίηση πτήσεων του μη επανδρωμένου αεροχήματος, δεδομένου ότι θα τους παρέχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καλλιέργειας τους και των προβλημάτων που θα προκύψουν. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα αγροτεμάχια των συμμετεχόντων παραγωγών προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα πτήσης μη επανδρωμένου αεροχήματος.