Τα τελευταία χρόνια οι καλλιεργητές βαμβακιού πασχίζουν να διατηρήσουν ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην περιοχή της κοιλάδας του Νέστου. Η εκτεταμένη ή μη ορθή άρδευση, λίπανση και η χρήση σκευασμάτων φυτοπροστασίας, οδηγεί σε ανισορροπία των οικοσυστημάτων και διατάραξη της βιοποικιλότητας.Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μετριασμού των παραπάνω με: α) την υιοθέτηση βέλτιστων γεωργικών πρακτικών που ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το Περιβάλλον, τη Βιοποικιλότητα και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) καθώς και τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, και β) την εισαγωγή ψηφιακών και ασύρματων τεχνολογιών και χρήση δωρεάν γεωχωρικών δεδομένων και προϊόντων επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων για τοπολογικά εστιασμένη παρακολούθηση της κατάστασης των αγρών σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένας οδηγός ορθής γεωργικής πρακτικής και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, που θα εστιάζει στην καλλιέργεια βάμβακος και θα αποτυπώνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα/ tablet που θα είναι διαθέσιμη για τους βαμβακοπαραγωγούς. Οι καλλιεργητές βαμβακιού θα μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ορθότερα την καλλιέργειά τους, ώστε να διασφαλίζεται το οικονομικό αποτέλεσμα και την προστασία της φύσης. Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και διαστήματος θα δημιουργήσει ένα αναβαθμισμένο υπόβαθρο (πληροφοριακό σύστημα) στήριξης λήψης απόφασης και θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την οικονομία αλλά πρωτίστως για τον περιβαλλοντικό πλούτο της περιοχήςκολούθηση της κατάστασης των αγρών σε πραγματικό χρόνο.